GIỚI THIỆU

Hệ thống Quản lý truy xuất nguồn gốc gỗ là một bộ công cụ hỗ trợ toàn diện cho việc quản lý truy xuất nguồn gốc gỗ sản xuất sản phẩm mộc từ rừng đến nhà máy, trong nhà máy và đến khi xuất bán sản phẩm mộc. Hệ thống giúp chuẩn hóa quy trình ISO về quản lý và truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ đắc lực cho công tác xác nhận, kiểm chứng để làm căn cứ cấp các chứng chỉ rừng. Ngoài ra hệ thống còn hướng đến xây dựng cộng đồng tra cứu các thông tin về rừng, chứng chỉ rừng; hỗ trợ xúc tiến thương mại trong ngành gỗ và chế biến gỗ.

Hệ thống phục vụ cho các loại đối tượng sau:

- Cán bộ công ty: là những người được phân công cập nhật số liệu, theo dõi, quản lý từ khâu nhập nguyên liệu cho đến khi xuất bán sản phẩm mộc.

- Lái xe: là có trách nhiệm người vận chuyển nguyên liệu từ rừng đến xưởng sản xuất

- Thành viên: là người có nhu cầu mua hoặc người bán gỗ

- Quản trị hệ thống: người có quyền cao nhất trong hệ thống; cấp phát quyền cho các đối tượng người sử dụng

- Công cộng: tất cả người dùng Internet đều có thể truy cập địa chỉ web và tra cứu các thông tin về nhu cầu mua, bán gỗ, các thông tin về chủ rừng,...

 


ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Tài khoản:
Mật khẩu:
  

HueTechCo-op
Design by HueTechCo-op